Juni 2020: Nye fotosJune 2020: New photos
September 2019
Nyt: Fotos, bøger og lidt af hvert
September 2019
News: Photos, books and a little of this and that
Tingene har stået temmelig stille på denne front i de sidste år.

Fotos
Mine fotos: Der er ny opdatering under fanebladet fotos. Ja, man kan købe mine fotos, og jeg har opdateret nærmere.
Knud Bonkes fotos. Jeg forhandler afdøde Knud Bonkes knabstrupper fotos efter aftale. Pt. er de ikke lagt op i et bibliotek, men du er velkommen til at spørge.

Face book:
Jeg har lavet en offentlig gruppe på facebook, hvor jeg lægger ting op, og hvor jeg deler mange andre opslag. Jeg har valgt en meget liberal tilgang til det, og det er alle plettede heste, som jeg deler, men især knabstruppere (og British Spotted Pony, noriker og…..). Gruppen hedder Knabstrupper-bog!

Der vil i den kommende tid komme lidt flere produkter på siden.

Projekter:
Jeg arbejder med et projekt om Broomells Stud (British Spotted Ponies). Tænk sig – i år kom Mary Bassett over føl nr. 400. Jeg har lavet en særskilt FB gruppe til dette. Det er en lukket gruppe Broomells Stud.

It has been quite here during the last years (or more corectly – the time has been used on other things).

Photos
My photos: I have made a new posting under photos. Yes, you can by my photos and I have posted further details.
The late Knud Bonke’s photos. I do also sell the late Knud Bonkes Knabstrupper photos after appointment by his relatives. At the moment they are not in a visible library but feel free to ask.

Face book:
I have made a public group on Facebook, where I post things and I share many other postings. I’m quite open and I share all kind of spotted ponies and horses, but mainly Knabstruppers (and British Spotted Pony, Noriker and…). The group is named Knabstrupper-bog!

I the next couple of months I will post more things for sale.

Project:
I work on a project about Broomells Stud (British Spotted Ponies). It is amazing – this year Mrs. Bassett has got foal nr. 401. I have made a closed facebook group about that. It is named Broomells Stud!

Aatrupgaards_TrymKnabstrupperfotos

September 2019
Knabstruppere i glas
September 2016
Knabstrupperhorses made of glass
Jeg har i de senere år fra tid til anden lavet knabstrupperheste i forskellige farver og på natursten samt køleskabsmagneter. Se mere under produkter. Magneterne forhandles også af British Spotted Pony Society.
During the last couple of years I have made some Knabstrupper horses in glass in different colours and placed on stone (that i found in the nature). Futhermore I have made fridgemagnets. You an see more under products. You can also buy the fridgemagnets from British Spotted Pony Society.
Glass horsesGlashest

November 2016November 2016
Det er altid en meget speciel dag, når ens bog kommer fra trykkeriet. Det er som om man lukker en del af sit liv bag sig. Det er også en slags resultatkontrol på mange, mange timers arbejde.
I går kom min seneste bog.  Det er mere end 25 år siden jeg startede researchen, men det har også ligget stille i mange år.
Mine bøger er noget særligt for mig, men denne her og nok den, der er mig nærmest. Der er virkelig lagt energi og hjerteblod i den.
Jeg kørte ind til min lokale boghandel og sagde hej med den i går. Boghandleren sagde, at den er for billig - pyt, det skal også komme læseren tilgode, at jeg har fået støtte fra "Udvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer" til projektet.
Der er også mange andre, som jeg skal takke. De er nævnt i bogen.
Jeg håber, at i tager godt i mod den. Tak.
It is always a very special day, when a new book is printed. It is as you close a part of your life behind you. It is also a control: "Did you do everything well enough when you worked many, many long hours on it".
Yesterday my latest book arrived (from print and yarn stitching). It is more than 25 years ago I did the first research, but it has also "rested" for some years.
My books are dear to me, but this one might be the dearest. I have really put energy, effort and heart blood into it.
I went to the local bookshop yesterday to show it. The book dealer said it is to cheap. Never mind, I have got some financial support from the Danish Government (the Old Danish Farmanimal's Generessources) and now I'll pass that on to my readers by selling it a bit cheaper.
Also there are many other I would like to thanks. I have mentioned them in the book.
I hope you like it to.  Thanks. Xx
Max BodilskerKnabstrupper
Knabstrupper stambog  Se om præsentationen på Bornholm
den 26. november 2016Bogpræsentation November 2016Book presentation November 2016
Lørdag den 26. november 2016, kl. 1300 præsenterer jeg min nyeste bog "Knabstrupperhestene på Bornholm - og glimt fra landbruget 1870 -   ".
Arrangementet afholdes på Bornholms Museum, og det vil være muligt at købe den signerede bog i forbindelse med arrangementet.
Bogen koster 200,- Dkr. incl. moms og er på 148 sider (format liggende A4), indbundet, hardcover og farve. Der er ca. 200 fotos og illustrationer.
Bogen handler om en af de fire hingstelinier i knabstrupperavlen og den samtid, som hestene var en del af.
Der er trukket linier op til nutiden.
Bogen er et absolut must, hvis man er interesseret i knabstrupperheste, hesteforhold eller det ældre Bornholm.
On saturday the 26th of Nevember at 13 Hrs i'll tell about my new book "Knabstrupperhestene på Bornholm - og glimt fra landbruget 1870 -   ".
The presentation is held on (the island of) Bornholm's Museum in Rønne. It is possibly to buy the book on the day.
The price is Dkr. 200,- (incl. tax). The book has 148 paged (size A4), hardcover, color and more than 200 photos and other pictures. The book is in Danish, and all photo texts are in English.
The book is about one of the four blood lines is the Knabstrupper breed and about the time the horses were part of.
The lines are drawn in huge schedules till todays stallions.
The book is an absolute MUST is you are interested in Knabstrupper horses, horses and horse culture in the old days or the island of Bornholm.
BornholmBornholm KnabstruppereMaj 2016

May 2016

Mary BassettIn May I gave Mrs. Mary Bassett her birthday present for her 80 years birthday. I have finished the book "British Spotted Pony" as Mary has used 10 years on/off work on, and I have used almost as long time. Thanks to Heidi Wilkin for the proof reading.

The book is on 100 pages, colours and more than 200 photos. The prices at the moment to England is £28,50 (but might change later on, as the exchange rate is poor after the Brexit, and it is costing me to much).
British Spotted Pony Society does also sell it - and make a bit of money for their pony welfare program.

...or Dkr. 200,- + P&P
I maj fik Mary Bassett sin fødselsdagsgave, da hun blev 80 år gammel. Jeg havde skrevet bogen "British Spotted Pony" færdig. Mary har brugt 10 år på den, og jeg næsten lige så langt tid. Tak til Dr. Heidi Wilkin for korrektur.
Bogen er på 100 sider, let læseligt engelsk og med mere end 200 fotos og illustrationer. Den koster Dkr. 200,- + forsendelse.
British spotted pony
IndexOld studs

 August 2013

 August 2013  Neues

Ny bog om knabstrupperheste på vej
Bogen ”Knabstrupper anekdoter” udkommer og præsenteres i forbindelse med knabstrupper jubilæet den 17. og 18. august 2013.
Bogen indeholder 19 historier og fortællinger med knabstruppere, startende med Flæbehoppen og op gennem det 19. årh. og frem til ca. 1990.

10 af historierne er illustreret specielt til denne bog, og der er også enkelte andre illustrationer og fotos med i bogen.
Bogen er tre-sproget dansk-engelsk-tysk. ISBN. 978-87-993277-2-0
Prisen på bogen er 199,-

Om jubilæet
About the anniversary (how to find it etc.)


Knabstrupper anekdoter jubilæum
New book about Knabstrupper horses is a reality soon
The book "Knabstrupper anecdotes" will be showed at the Knabstrupper anniversary on August the 17th and 18th 2013.
There are 19 stories and anecdotes in the book the first one about the Flæbe mare and then it continues during the 19. Century and up to around 1990.
Ten of the stories have got a special illustration for this book and furthermore there are a few photos and illustrations in the book.
The book is in Danish-English and German. ISBN. 978-87-993277-2-0
It costs Dkr. 199,-

Neues Buch über Knabstrupper in Arbeit

In Verbindung mit der Knabstrupper Jubiläumsfeier  am 17. und 18. August 2013 in Dänemark wird das Buch „Knabstrupper Anekdoten“ veröffentlicht und präsentiert.
Das Buch beinhaltet 19 Geschichten und Erzählungen, beginnend mit der Flæbestute, weiter durch das 19. Jahrhundert bis schließlich ca. 1990.
Zehn der Geschichten wurden speziell für dieses Buch illustriert, und es gibt einige weitere Illustrationen und Fotos im Buch.
Das Buch erscheint 3-sprachig: dänisch-englisch-deutsch. ISBN 87-993277-2-0.
Das Buch kostet Dkr. 199,-.

Knabstrupperheste

Jeg har i mange år villet skrive nogle bøger om knabstrupperhestenes historie.

Jeg har i mere end de sidste 20 år har prøvet at finde frem til så meget som muligt om denne dejlige danske hesterace.

Undervejs har jeg også interesseret mig for andre plettede heste og ponyer i såvel ind- som udland. Mit første bogprojekt blev derfor en mindre guidebog om plettede små ponyer.

Bogen om ”Knabstrupperhesten – fra landbrugshest til ridehest, 1940 – 70” udkom i 2011, som var 40-året for Knabstrupperforeningens opstart. Knabstrupperforeningen for Danmark har støttet denne udgivelse økonomisk. 
knabstrupper_smaa_plettede_ponyer

Min første bog om plettede ponyer i Europa.
The first book I wrote (about Spotted ponies in Europe).

Bøgerne er lavbudget bøger forstået på den måde, at de skal være selvbærende, men også uden at der er brugt en masse penge på lay-out, PR og lignende. Jeg har stort set selv lavet bøgerne fra enden til anden. Omvendt vil jeg ikke gå på kompromis med kvaliteten, hverken i indholdet eller i trykkekvalitet.

Trykningen af mine bøger er lavet på et lokal trykkeri BB Offset i Bjerringbro, for på den måde at være med til at sikre arbejdspladser i Danmark.

Grundet konceptet vil salget af bøgerne være medbestemmende for, hvornår den næste bog udkommer.

For at have et lidt mere spændende udbud har jeg nu taget enkelte andre varer ind i butikken som unika keramik med knabstruppere, som jeg har fået en kollektion af.

Jeg har også valgt at sælge af de fotos, som jeg tager til de forskellige arrangementer – og selvfølgelig kan man lave en specialaftale med mig om fotografering.

knabstrupper_bog40_70

Min anden bog - om den danske knabstrupper under mekaniseringen.
My 2nd book - about the Danish Knabstrupper during the mechanization of agriculture.
knabstrupper_krus_mug
Nogle krus lavet som en speciel "Knabstrupper Collection named MOLLY" af en anerkendt keramiker.
Some mugs made as a special "Knabstrupper Collection named MOLLY" for me. Made by a wellknown potter.

(GB) Knabstrupper horses

For many years I have wished to write books with the history of the knabstrupper horses.
For more than 20 years I have done research about this wonderful Danish horse breed.
During the years I have also become interested in other spotted horses and ponies in Denmark as well as abroad. That is why my first project was a small guidebook about small spotted ponies (both in Danish and in English).

The book about the knabstrupper horses from farming horse to riding horse, 1940 – 1970 (in Danish only) was printed in year 2011. That year the Danish Knabstrupper Association had it’s 40-years anniversary. The association supported the book financially.
knabstrupper_postkort_postcard

Forskellige postkort.
Different post cards.

The books are low budget books, meaning they have to cover their own costs, but also I didn’t use a lot of money on PR and lay-out I did myself. On the other hand I don’t want to make any compromises neither on the quality of information nor on the publishing quality.

A local offset press printed the books in order to keep the work in Denmark.

How these books sell will determines when the next will come.

To have more interesting things to sell I have got a few other things like unique ceramics with knabstruppers, as I have had a special collection made of.

Also I do sell photos that I have taken – and of course you can book me for a special photo arrangement.Nyheder/ News


©  M e r e t e    N o r r i n g , MeN, DK- Denmark           www.knabstrupper-bog.dk