Knabstrupperheste

Jeg har i mange år villet skrive nogle bøger om knabstrupperhestenes historie.

Jeg har i mere end de sidste 20 år har prøvet at finde frem til så meget som muligt om denne dejlige danske hesterace.

Undervejs har jeg også interesseret mig for andre plettede heste og ponyer i såvel ind- som udland. Mit første bogprojekt blev derfor en mindre guidebog om plettede små ponyer.

Bogen om ”Knabstrupperhesten – fra landbrugshest til ridehest, 1940 – 70” udkom i 2011, som var 40-året for Knabstrupperforeningens opstart. Knabstrupperforeningen for Danmark har støttet denne udgivelse økonomisk. 
Smaa plettede ponyer

Min første bog om plettede ponyer i Europa.
The first book I wrote (about Spotted ponies in Europe).

Bøgerne er lavbudget bøger forstået på den måde, at de skal være selvbærende, men også uden at der er brugt en masse penge på lay-out, PR og lignende. Jeg har stort set selv lavet bøgerne fra enden til anden. Omvendt vil jeg ikke gå på kompromis med kvaliteten, hverken i indholdet eller i trykkekvalitet.

Trykningen af de to første bøger er lavet på et lokal trykkeri BB Offset i Bjerringbro, for på den måde at være med til at sikre arbejdspladser i Danmark.

Grundet konceptet vil salget af bøgerne være medbestemmende for, hvornår den næste bog udkommer.

For at have et lidt mere spændende udbud har jeg nu taget enkelte andre varer ind i butikken som unika keramik med knabstruppere, som jeg har fået en kollektion af.

Jeg har også valgt at sælge af de fotos, som jeg tager til de forskellige arrangementer – og selvfølgelig kan man lave en specialaftale med mig om fotografering.

Knabstrupperhesten 1940 1970

Min anden bog - om den danske knabstrupper under mekaniseringen.
My 2nd book - about the Danish Knabstrupper during the mechanization of agriculture.
keramik knabstrupper collection
Nogle krus lavet som en speciel "Knabstrupper Collection" af en anerkendt keramiker.
Some mugs made as a special "Knabstrupper Collection" for me. Made by a wellknown potter.

(GB) Knabstrupper horses

For many years I have wished to write books with the history of the knabstrupper horses.
For more than 20 years I have done research about this wonderful Danish horse breed.
During the years I have also become interested in other spotted horses and ponies in Denmark as well as abroad. That is why my first project was a small guidebook about small spotted ponies (both in Danish and in English).

The book about the knabstrupper horses from farming horse to riding horse, 1940 – 1970 (in Danish only) was printed in year 2011. That year the Danish Knabstrupper Association had it’s 40-years anniversary. The association supported the book financially.
Knabstrupper postkort

Forskellige postkort.
Different post cards.

The books are low budget books, meaning they have to cover their own costs, but also I didn’t use a lot of money on PR and lay-out I did myself. On the other hand I don’t want to make any compromises neither on the quality of information nor on the publishing quality.

A local offset press printed the first two books in order to keep the work in Denmark.

How these books sell will determines when the next will come.

To have more interesting things to sell I have got a few other things like unique ceramics with knabstruppers, as I have had a special collection made of.

Also I do sell photos that I have taken – and of course you can book me for a special photo arrangement.Nyheder/ News


©  M e r e t e    N o r r i n g , MeN, DK- Denmark           www.knabstrupper-bog.dk